1. Bendrosios nuostatos

1.1 www.irpeta.lt yra UAB „IRPETA“ internetinis puslapis. Ši UAB „IRPETA“ Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus bei tvarką elektroniniame tinklalapyje www.irpeta.lt;

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai;

1.3 Nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.irpeta.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka;

1.4 Griežtai draudžiama kopijuoti, plagijuoti, ar kitaip naudoti pateiktą įmonės informaciją tinklalapyje www.irpeta.lt be UAB „IRPETA“ raštiško sutikimo.

 

  1. Užklausos pateikimo taisyklės:

2.1  Užklausos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užklausos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų užklausą;

2.2 Užklausos formoje pažymėję varnelę Perskaičiau ir sutinku su saugumo politika Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir perskaitėte šią UAB „IRPETA” privatumo politiką bei sutinkate su jos nuostatomis.

 

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1 www.irpeta.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais išvardintais 3.2.1 – 3.2.4 punktuose, tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3.1.2 Asmens duomenys nuolat atnaujinami ir saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei 5 metai (penkeri metai). Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, įmonės vadovo paskirtas asmuo privalo sunaikinti gautą klientų informaciją;

3.1.3 Asmens duomenis tvarko ir atsako tik tie UAB „IRPETA“ darbuotojai, kuriems suteikta pasirašytinai tokia teisė ir kurie supažindinti su asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.1.4 Informacija, susijusi su tvarkomais asmens duomenimis, nurodytais 3.2. punkte, yra konfidenciali.

3.2 UAB „IRPETA“ internetiniame tinklalapyje www.irpeta.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Visi asmens duomenys, kurie bus tvarkomi yra gauti tiesiogiai iš Jūsų: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita užklausos formoje urodyta informacija. Duomenys yra renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

3.2.1 apdoroti tinkamai kliento pateiktą užklausos formą;

3.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz. sąskaitą-faktūrą ir pan.);

3.2.3 spręsti problemas, susijusias su paslaugų tinkamu pateikimu bei vykdymu;

3.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

3.3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.3.1 Paslaugos teikėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 3.2 tikslams pasiekti;

3.3.2 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais (pvz. Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims).

 

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas:

4.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti užklausos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el. pašto adresu – info@irpeta.lt

 

  1. Slapukai (angl. cookies):

5.1 Informuojame, jog tam, kad galėtumėm pasiūlyti visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informaciją (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamiesi www.irpeta.lt svetaine sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

 

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos:

4.1 UAB „IRPETA” internetiniame tinklalapyje www.irpeta.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami e-paslaugos svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi ir sutikimą su jomis;

4.2 Perduodami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis. Jei nepritariate šioms Privatumo politikos taisyklėms, prašome neteikti savo asmens duomenų tvarkyti;

4.3 Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.